Werkwijze

De werkwijze van Dr. Van Loon is gebaseerd op ruim 30 jaar beroepservaring en beoogde zorgvuldige en brede diagnostiek van ziektebeelden in hun onderlinge samenhang. De patiënt wordt vanaf het eerste contact tot de nazorg deskundig begeleid. Een goede omgang met de patiënt staat centraal.

De patiënt ontvangt altijd kopieën van alle onderzoeksresultaten waarmee de opbouw van een eigen patiëntendossier aangemoedigd wordt, hetgeen bij kan dragen tot een groter eigen ziekte-inzicht.

Dr. Van Loon streeft er naar om medisch specialistische zorg van kwalitatief hoog niveau te leveren en optimale facilitaire service van het specialisme Interne Geneeskunde. Zijn zorg geldt zowel voor natura- als restitutieverzekerden. 

Verwijzing naar de praktijk vindt plaats d.m.v. een verwijsbrief van de huisarts. Aanvullende onderzoeken vinden doorgaans plaats in laboratoria of medische instellingen in of bij de woonplaats van de patiënt zelf en wel uitsluitend in CCKL-geaccrediteerde laboratoria. Duur en soort behandeling hangen af van het ziektebeeld.

Voor opvang van patiënten bij calamiteiten, complicaties en doorverwijzing zijn afspraken gemaakt met het Diakonessenhuis in UtrechtAfspraak maken?

Maak telefonisch een afspraak
Tel: 030 - 231 67 55 
Donderdag 10.00 - 14.00 u


per 1 januari 2018 heeft Dr. Van Loon alleen spreekuur op donderdag. De praktijk is telefonisch bereikbaar op donderdag van 10.00-14.00 uur. Buiten deze uren blijft de praktijk via e-mail bereikbaar.

Meer informatie?

Stuur een e-mail naar:
fvanloon@internistvanloon.nl


Praktijk erkenning

AGB-codes:
22227129 & 03043857

Specialisten erkenning

BIG-registratie:
590 225 66 201