Links

ABG Code
AGB:
Aan de zorgverlener-, praktijk- en/of instellingsgegevens wordt een unieke code toegekend, de AGB-code. Met deze code kan de zorgaanbieder en de praktijk of de instelling worden geïdentificeerd.
BIG Register


Met een BIG-registratie:
  • Mag de praktijk de wettelijk beschermde beroepstitel voeren.
  • Mag de praktijk zijn beroep zelfstandig uitoefenen.
  • Mogen artsen, tandartsen en verloskundigen zelfstandig de voorbehouden handelingen uitvoeren.
  • Valt de praktijk onder het tuchtrecht
www.acponline.org  American College of Physicians
www.knmg.artsennet.nl

- Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering van de Geneeskunst(KNMG)
www.orde.artsennet.nl - Orde van Medisch Specialisten

www.icddr.b.org

- International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh
www.aje.oxfordjournals.org  - American Journal of Epidemiology
www.epidemiologie.nl   Nederlandse Vereniging voor Epidemiologie
www.internisten.nl - Nederlandse Internisten Vereniging
www.infectieziekten.org - Nederlandse Vereniging voor Infectieziekten
www.nvmm.nl - Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie
www.phibetadelta.org - Honor Society of Phi Beta Delta
www.pvnnet.nl - Psoriasis Vereniging Nederland
www.psoriasistherapie.nl - Vereniging van Psorinovo-gebruikers
www.stichtingwaterdragers.nl
- Stichting die Dr Van Loon in Cambodja steunt 
 

 


Afspraak maken?

Maak telefonisch een afspraak
Tel: 030 - 231 67 55 
Donderdag 10.00 - 14.00 u


per 1 januari 2018 heeft Dr. Van Loon alleen spreekuur op donderdag. De praktijk is telefonisch bereikbaar op donderdag van 10.00-14.00 uur. Buiten deze uren blijft de praktijk via e-mail bereikbaar.

Meer informatie?

Stuur een e-mail naar:
fvanloon@internistvanloon.nl


Praktijk erkenning

AGB-codes:
22227129 & 03043857

Specialisten erkenning

BIG-registratie:
590 225 66 201