Kosten & Vergoedingen 2018

Wij informeren graag welke zorgverzekeraars een overeenkomst hebben gesloten met onze praktijk.
De hoogte van de vergoeding voor uw behandeling in 2018 bij dr. Van Loon hangt onder andere af van uw zorgverzekeraar en de polis die u afsluit.

Gecontracteerde zorgverzekeraar 2018: CZ (Delta Lloyd, OHRA)
Bent u in 2018 verzekerd bij CZ (Delta Lloyd/OHRA) dan sturen wij de rekening rechtstreeks naar de verzekeraar. De factuur wordt dan volledig vergoed, met uitzondering van het verplichte, en eventuele vrijwillig verhoogde, eigen risico (385,00 per jaar).

Niet-gecontracteerde zorgverzekeraars
Heeft u in 2018 een naturapolis bij een andere verzekeraar dan betekent dit dat u de factuur voor uw behandeling niet volledig vergoed krijgt. De hoogte van de vergoeding verschilt per verzekeraar tussen de 54%-80%. U dient rekening te houden met kosten die voor eigen rekening zijn.
(De zogenaamde budgetpolissen zijn naturaverzekeringen, waarbij de artsenkeuze voor een aantal soorten aandoeningen en behandelingen nog verder ingeperkt is.)

Dit was al het geval voor alle verzekeringen die onder Zilveren Kruis, DSW, VGZ, Zorg & Zekerheid vallen en vanaf 2018 geldt dit ook voor alle polissen van Menzis (Anderzorg, Azivo, Hema) en Caresq (Promovendum, National Academic en Besured).
U betaalt de factuur aan de praktijk en declareert vervolgens zelf bij uw zorgverzekering.

Behandeltrajecten die in 2017 zijn gestart en in 2018 worden afgerond, vallen onder de afspraken en verzekeraar waar u in 2017 verzekerd was.

Restitutieverzekering:
Wanneer u een restitutieverzekering heeft afgesloten:
- Volledige vrije artsenkeuze, u krijgt 100% van het gemiddeld gecontracteerde tarief vergoed van de verzekeraar. Voorbeelden van een restitutieverzekeraar zijn ONVZ, VGZ eigen keuze en OHRA.
- U betaalt meestal de factuur rechtstreeks aan de praktijk en declareert zelf bij uw zorgverzekering

Tenslotte
Indien u nog vragen heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen. Ook uw zorgverzekeraar kan u uitgebreid informeren.

Passantentarieven 2018

Afspraak maken?

Maak telefonisch een afspraak
Tel: 030 - 231 67 55 
Donderdag 10.00 - 14.00 u


per 1 januari 2018 heeft Dr. Van Loon alleen spreekuur op donderdag. De praktijk is telefonisch bereikbaar op donderdag van 10.00-14.00 uur. Buiten deze uren blijft de praktijk via e-mail bereikbaar.

Meer informatie?

Stuur een e-mail naar:
fvanloon@internistvanloon.nl


Praktijk erkenning

AGB-codes:
22227129 & 03043857

Specialisten erkenning

BIG-registratie:
590 225 66 201